Yabancı Uyruklu Öğrenciler için A.İ.İ.T. I dersi haftalık programı

Üniversitemizde uzaktan eğitim yoluyla okutulmakta olan derslerimiz yabancı uyruklu öğrenciler için yüz yüze yapılmaktadır.

A.İ.İ.T.ders-programi