Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu

 

Başkan  Yrd.Doç.Dr.  Reşat DUMAN
                             Müdür 

Üye       Öğr.Grv. Recep KAYA

                    ( MüdürYrd.)

Üye       Öğr.Grv. Atilla ERCAN

                    ( Müdür Yrd.)

 
Üye     Öğr.Gör. Yusuf AKDEMİR 
Üye     Öğr.Gör. Mehmet Ali TELLİ

 

Raportör         Şükrü GÖNEN
                Yüksekokul Sekreteri V.