Yüksekokul Kurulu

Yüksekokul Kurulu

 

Başkan  Yrd.Doç.Dr.  Reşat DUMAN
                             Müdür 

Üye       Öğr.Grv. Recep KAYA

                    ( MüdürYrd.)

Üye       Öğr.Grv. Mehmet Ali TELLİ

                    ( Müdür Yrd.)

 
Üye     Öğr.Gör. Yusuf AKDEMİR 
Üye     Öğr.Gör. Ayten KÜÇÜK 

Üye     Öğr.Grv. Naime ÇELİK 

 

Raportör         Şükrü GÖNEN
                Yüksekokul Sekreteri V.