Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan  Yrd.Doç.Dr. Reşat DUMAN
                             Müdür 

Üye       Öğr.Grv. Recep KAYA

                    ( MüdürYrd.)

Üye       Öğr.Grv.Mehmet Ali TELLİ

                    ( Müdür Yrd.)


Üye     Öğr.Grv. Yusuf AKDEMİR 
Üye     Öğr.Grv. Ayten KÜÇÜK 

Üye    Öğr.Grv. Naime ÇELİK 

 

Raportör         Şükrü GÖNEN
                Yüksekokul Sekreteri V.