Yüksekokul Yönetim Kurulu

Başkan  Yrd.Doç.Dr.Serkan GÖKASLAN
                             Müdür 

Üye       Öğr.Grv. Atilla ERCAN

                    ( MüdürYrd.)

Üye

                    


Üye     Öğr.Grv. Yusuf AKDEMİR 
Üye     Öğr.Grv. Ayten KÜÇÜK 

Üye    Öğr.Grv. Naime ÇELİK 

 

Raportör         Şükrü GÖNEN
                Yüksekokul Sekreteri V.